EWIDENCJE PODATKOWE RYCZAŁTU EWIDENCJOWANEGO

EWIDENCJE PODATKOWE RYCZAŁTU EWIDENCJOWANEGO

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani prowadzić księgę handlową oraz nie wybrali opodatkowania w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą rozliczać się podatku dochodowego w formie ryczałtowej.

Dla tych przedsiębiorców comiesięcznie rozliczamy przychody klasyfikując je w zależności od rodzaju przewidzianego przez ustawę, przychodów: osiąganych w zakresie wolnych zawodów, ze świadczenia usług z działalności handlowej, ze zbycia środków trwałych przychodów finansowych. Ponadto, jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT dla niego prowadzimy: rejestr sprzedaży, rejestr zakupów oraz sporządzamy deklarację dla podatku VAT. Ponadto w czasie z każdych z procesów, które zachodzą podczas księgowania dokumentów komunikujemy się z klientem, aby wyjaśnić wątpliwości, co do prawidłowego zaksięgowania dokumentu źródłowego, faktury, rachunku. 

Natomiast w przypadku kontroli skarbowej bierzemy w niej czynny udział. Rozmawiamy z klientem o jego dokumentach, możliwościach oraz odpowiadamy na pytania z nimi związanymi. Ponadto każdorazowo przed zamknięciem comiesięcznego rozliczenia pytamy o potwierdzenie kompletności dokumentów. Po zaksięgowaniu dokumentów nasz klient otrzymuje komplet poukładanych, zaksięgowanych dokumentów wraz z niezbędnymi zestawieniami oraz informację z terminem płatności podatku wraz ze wskazanym numerem rachunku urzędu skarbowego. Komunikacja z naszym klientem jest możliwa poprzez e-mail, telefon, fax. Ponadto używamy języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.