KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

Oferta naszej firmy składa się z 4 części:
Usługi księgowe.
Usługi kadrowo – płacowe.
Usługi konsultacji księgowych.
Programu wdrażania systemu księgowego

1. Usługi księgowe

Obejmują całokształt działań wymaganych przez Urzędy Skarbowe, Urzędy Statystyczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwową Inspekcję Pracy, Narodowy Bank Polskim, związane z obowiązkową ewidencją wymaganą przez w/w instytucje. Składają się na nie deklaracje do Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, raporty do Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego, a także niezbędne ewidencje na potrzeby Inspekcji Pracy. Zgodnie z polskim prawem o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi firmy są zobowiązane prowadzić ewidencje takie jak księgi handlowe wraz z dziennikami zapisów, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu rejestry VAT, ewidencję środków trwałych z amortyzacją oraz ewidencją wyposażenia, a także raporty na potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej. Konieczne są także weryfikacje sald zobowiązań i należności w walucie polskiej oraz obcej np. EUR, często wiąże się to z komunikacją z księgowymi z innych firm, jeśli zajdzie taka konieczność to również w języku angielskim, niemieckim, bądź rosyjskim. 

 

Wszystkie powyższe czynności będą obsługiwane przez naszą firmę. Comiesięczny Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat są standardowym comiesięcznym raportem załączanym dla klienta.Ponadto w cenie usługi jest zawarta reprezentacja w sytuacjach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, pracownik naszej firmy udziela niezbędnych informacji przed wszelkimi organami uprawnionymi do kontroli w zakresie realizacji zlecenia. Bierzemy aktywny udział podczas jej przeprowadzania, składamy wyjaśnienia, oraz rzetelne przedstawiamy obraz firmy.Weryfikujemy dokumenty dostarczone przez naszych klientów pod względem rachunkowym oraz formalnym. Udzielamy wyjaśnień, sugestii oraz możliwych rozwiązań problemów finansowych w polskich warunkach rynkowych.Usługi księgowe obejmują także roczne sprawozdanie finansowe składające się z jej obowiązkowych elementów. W przypadku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta poświęcamy nasz czas dla potrzeb jego analizy, ewentualnych korekt oraz dla składania niezbędnych wyjaśnień.

2. W zakresie usług kadrowo – płacowych oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie:

> sporządzania list płacsporządzanie comiesięcznej ewidencji czasu pracy,sporządzanie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
sporządzanie dokumentacji związanej z teczką akt osobowych,
pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP,
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i innych wydawanych na wniosek pracownika,
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
brania czynnego udziału w czasie kontroli z ZUS,
Państwowej Inspekcji Pracywystępowanie do ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu w składkach i innych wniosków, w celu przedstawienia w różnych instytucjach (np. Bank) bez konieczności podpisów ze strony Prezesa Zarządu sporządzanie symulacji kosztowych wynagrodzeń pracowniczych ( np. do kosztorysu na kolejny rok bilansowy),

 

> sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 dla pracowników oraz PIT-4R do Urzędu Skarbowego,doradztwo w zakresie kadrowym,
> doradztwo w zakresie płacowym,doradztwo w zakresie personalnym,
> usługi w zakresie pozyskiwania pracowników,
> Spółka może zlecić naszej firmie znalazła i pozyskała pracownika odpowiedniego na konkretne stanowisko pracy. 
​Zlecenie następuje po określeniu wymagań zawodowych i personalnych przez Zleceniodawcę. Nasze Biuro przedstawi kandydaturę na poszukiwane miejsce pracy w możliwie najkrótszym czasie, aby Spółka mogła jak najszybciej rozpocząć współpracę z nowym pracownikiem. Możemy także uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych, aby ocenić osobę, a także pomóc w negocjacjach warunków zatrudnienia.

3. Usługi konsultacji księgowych.Jest to nieoderwalny element naszych usług, który odróżnia nasze biuro od innych.

Dzięki rozmowie z naszymi klientami nasza praca nie jest ograniczona do suchej ewidencji dokumentów, lecz także do rozmowy o nich i innych problemach działalności gospodarczej. Jest to część naszych usług, która pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązania księgowe do profilu Państwa działalności. Pomożemy państwu w wyborze najodpowiedniejszych rozwiązań, mechanizmów księgowych, wymaganych przez Państwa potrzeby, a także respektujących polskie prawo.4. Program wdrażania systemu księgowego.Usługa wdrożeniu systemu księgowego polega na asyście we wdrożeniu indywidualnego systemu księgowego w siedzibie firmy. Poświęcimy nasz czas, aby pomóc Państwu wdrożyć odpowiedni system księgowy. Sprawdzimy jego zgodność z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Zostają sprawdzone wymagane przez prawo raporty pod względem merytorycznym i rachunkowym pod względem ich zgodności z prawem. Nasz czas poświęcimy również na odpowiednie przeszkolenie państwa pracownika na potrzeby księgowości, zostanie ona zaznajomiona z obszarem rachunkowości, a także prawem podatkowym w zakresie wymaganym przez środowisko prawno - podatkowe w jakim porusza się firma. Wszelkiego rodzaju konsultacje będą nielimitowane, jednakże po wcześniejszym ustaleniu terminarzu spotkań i szkoleń. Obsługa Państwa firmy może odbywać się również w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim w swobodnej korespondencji w mowie i w piśmie. Jeśli takie wymagania się pojawią, nasz pracownik może udać się do Państwa firmy, celem omówienia kwestii budzących Państwa wątpliwości.Oferując Państwu usługi na najwyższym poziomie zapraszamy do rozpoczęcia z nami współpracy.

Biuro Księgowe Wiśniewscy

WIŚNIEWSCY BIURO KSIĘGOWE
ul. Grunwaldzka 3
99 – 300 Kutno
Tel. +48 24 355 11 46
Tel. Kom. +48 601 807 533
Fax. +48 24 355 78 46

biuro@bkw.com.pl

Czynne pon - pt 8:00 - 16:00