PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dla przedsiębiorców, którzy nie muszą prowadzić ksiąg handlowych oraz nie wybrali opodatkowania w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Prowadząc księgę przychodów i rozchodów klasyfikujemy poszczególne rodzaje kosztów i przychodów, a następnie obliczamy na ich podstawie zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego prowadząc księgę przychodów i rozchodów oddzielnie zapisujemy przychody: ze sprzedaży towarów i usługpozostałych przychodów. Natomiast koszty zapisujemy oddzielnie w poszczególnych ich rodzaju przewidzianym w rozporządzeniu o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, i tak oddzielnie zestawiamy koszty: związane z towarami handlowymi, koszty uboczne, wynagrodzenie, pozostałe wydatki oraz inne kwoty które nie mają wpływu na podatek dochodowy. Ponadto jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT dla niego prowadzimy: rejestr sprzedaży, rejestr zakupów oraz sporządzamy deklarację dla podatku VAT.

Ponadto w czasie z każdych z procesów, które zachodzą podczas księgowania dokumentów komunikujemy się z klientem, aby wyjaśnić wątpliwości, co do prawidłowego zaksięgowania dokumentu źródłowego, faktury, rachunku. Natomiast w przypadku kontroli skarbowej bierzemy w niej czynny udział. Rozmawiamy z klientem o jego dokumentach, możliwościach oraz odpowiadamy na pytania z nimi związanymi. Ponadto każdorazowo przed zamknięciem comiesięcznego rozliczenia pytamy o potwierdzenie kompletności dokumentów. Po zaksięgowaniu dokumentów nasz klient otrzymuje komplet poukładanych, zaksięgowanych dokumentów wraz z niezbędnymi zestawieniami oraz informację z terminem płatności podatku wraz ze wskazanym numerem rachunku urzędu skarbowego. Komunikacja z naszym klientem jest możliwa poprzez e-mail, telefon, fax. Ponadto używamy języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.