KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE

Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników przygotowaliśmy usługi w zakresie kadrowo – płacowym oferując dla Państwa kompleksową obsługę w zakresie:

> sporządzania list płac
> sporządzanie comiesięcznej ewidencji czasu pracy
> sporządzanie ewidencji urlopów wypoczynkowych
> sporządzanie dokumentacji związanej z teczką akt osobowych
> pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
> sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i innych wydawanych na wniosek pracownika
> sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
> brania czynnego udziału w czasie kontroli z ZUS
> Państwowej Inspekcji Pracy
> występowanie do ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu w składkach i innych wniosków, w celu przedstawienia w różnych instytucjach (np. Bank) bez konieczności podpisów ze strony przedsiębiorcy
sporządzanie symulacji kosztowych wynagrodzeń pracowniczych (np. do kosztorysu na kolejny rok bilansowy)
 

> sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 dla pracowników oraz PIT-4R do Urzędu Skarbowego
> doradztwo w zakresie kadrowymdoradztwo w zakresie płacowym
> doradztwo w zakresie personalnymusługi w zakresie pozyskiwania pracowników

Przedsiębiorca może także zlecić naszej firmie aby znalazła i pozyskała pracownika odpowiedniego na konkretne stanowisko pracy. Zlecenie następuje po określeniu wymagań zawodowych i personalnych przez Zleceniodawcę. Nasze Biuro przedstawi kandydaturę na poszukiwane miejsce pracy w możliwie najkrótszym czasie, aby przedsiębiorca mógł jak najszybciej rozpocząć współpracę z nowym pracownikiem. Możemy także uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych, aby ocenić osobę, a także pomóc w negocjacjach warunków zatrudnienia.